|

Wat zijn de voordelen van een waterontharder zonder stroom?

Hydrosoft 100M waterontharder detail

Waterontharders: met of zonder stroom?

Traditionele waterontharders maken gebruik van een elektrische klok om de reiniging van de harsen aan te sturen. Bij dit type wordt het spoelen ingepland op vaste tijdstippen. Meestal is dat ’s nachts, omdat er dan in de regel geen water verbruikt wordt. Een elektrisch signaal laat het spoelen beginnen, ongeacht of de harsen op dat moment al helemaal verzadigd zijn of niet.

De toestellen van Hydro@Home daarentegen werken hydraulisch. Dat betekent dat een waterteller de spoeling van de harsen regelt. Wanneer een hydraulische ontharder zijn volledige onthardingscapaciteit bereikt heeft, openen kleine klepjes in de stuurkop. Dat zorgt voor een druksignaal dat het regeneratieproces laat beginnen. De regeneratie gebeurt dus alleen op het moment dat dit effectief nodig is. Op die manier wordt geen onnodig zout en water verspild. Bovendien werkt een hydraulische waterontharder volledig zonder stroom: er is geen elektrische klok, noch andere onderdelen die op elektriciteit werken.

Samenvattend: een elektrische ontharder spoelt op vaste tijdstippen, een hydraulische ontharder spoelt als de capaciteit 100% benut werd.

De voordelen van een waterontharder zonder stroom

Dat een toestel geen elektriciteit nodig heeft, is op zich al een groot voordeel. Het betekent namelijk ook dat u geen stopcontact nodig hebt en dat u dus meer mogelijkheden hebt voor de plaatsing van de waterontharder.

Bovendien verbruikt u helemaal geen elektriciteit: dat bespaart u niet alleen kosten, maar is ook erg duurzaam.

Ook kan uw toestel niet ontregeld raken door een elektriciteitspanne. Het is dus niet nodig om uw waterontharder opnieuw in te stellen nadat de stroom is uitgevallen.

Een hydraulische waterontharder raakt ten slotte minder makkelijk defect dan een elektronisch toestel. Bovendien zullen de herstellingskosten lager zijn, aangezien schade aan mechanische onderdelen makkelijker te herstellen is dan een elektronisch defect.

Een Simplex- of een Duplex-model?

Heeft een waterontharder zonder stroom dan helemaal geen nadelen? Enkel een kleintje: terwijl de harsen van zo’n toestel regenereren, hebt u even (hooguit een kwartiertje) geen zacht water. Maar daar kunt u een mouw aan passen door te kiezen voor een Duplex-waterontharder. Zo’n toestel beschikt over twee harsflessen: terwijl de ene regenereert, blijft de andere zacht water leveren. Op onze site leest u meer over het verschil tussen Simplex- en Duplex-waterontharders.

Hebt u vragen over onze toestellen? Neem gerust contact met ons op.