Blog

Op regelmatige basis posten we interessante weetjes over waterbehandeling. Ontdek ze hier.

Een primeur voor Hydro@Home! Onze firma Delta Water Engineering behaalt als eerste fabrikant ooit het Nederlandse KIWA certificaat voor alle Hydro@Home waterontharders. Delta Water Engineering...
Natalia, Tom Waes, Sean Dhondt, Walter Grootaers, … U hebt ze een tijd geleden ongetwijfeld gezien: de rits BV’s die met de hashtag #ikdrinkkraanwater op...
Niets zo gezond als verse groenten en fruit … op voorwaarde dat u ze grondig wast natuurlijk. Dankzij onze tips verwijdert u niet alleen alle...
In oude huizen zijn soms nog loden leidingen aanwezig. Als er lood van die buizen in uw drinkwater terechtkomt, kan dat de gezondheid van u...
In de zomer is het heerlijk om altijd een voorraad ijsblokjes in uw diepvries klaar te hebben. Zo tovert u in een mum van tijd...
Niets zo vervelend als een kraan waar geen of nauwelijks water uitkomt – zeker als u net een verkwikkende douche wou nemen of dringend de...
In sommige regio’s van ons land zit er heel wat kalk in het leidingwater. Die kalk slaat niet alleen makkelijk neer op kranen, op tegels...

Veelgestelde vragen

Hier kan je een aantal veel gestelde vragen over waterbehandeling vinden met een helder en onderbouwd antwoord (*) 

Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor waterbehandeling, berekende, op basis van cijfers van het NIS, dat een Belgisch gezin van 4 personen op jaarbasis tot 650 euro of meer kan uitsparen door het gebruik van een waterontharder. Klik hier voor meer details.

Een waterverzachter haalt de kalk echt uit het leidingwater, alvorens dit in jouw huis verdeeld wordt. Dit gebeurt met behulp van harsen, die de opgeloste kalk in het water gaan vasthouden. Zo’n waterontharder die werkt op basis van ionenuitwisseling is tot nu toe de enige echt beproefde technologie voor residentiële ontkalking van water. Klik hier en ontdek hoe een Hydro@Home waterontharder werkt.

Er zijn andere soorten toestellen en methoden bekend die het water niet ontharden, maar het neerslaan van de kalk zouden tegengaan. De kalk wordt dus bij deze niet uit het water verwijderd. Vaak is hun doeltreffendheid in de praktijk beperkt, soms zelfs twijfelachtig of niet echt geschikt voor huishoudelijke toepassingen. Informeer u dus goed indien u een alternatief systeem zou overwegen. Neem gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten voor advies.

Waterontharders verwijderen de kalk echt uit het water. Andere systemen, zoals polyfosfaatdoseertoestellen neutraliseren bijvoorbeeld het effect van kalkneerslag. Fysisch kalkwerende toestellen (bv. magnetisch) worden dan weer verondersteld te vermijden dat de kalk in het water neerslaat. Uit tests van verschillende fysische kalkwerende toestellen blijkt dat we kritisch mogen staan tegenover de goede werking ervan. In perfecte (laboratorium-)omstandigheden halen ze soms behoorlijke resultaten, maar in een praktijkomgeving is de werking eerder onvoorspelbaar en beperkt. Ze werken meestal enkel bij temperaturen die lager liggen dan die van een centrale verwarming en bij een beperkt debiet. Verder speelt ook de constante kwaliteit van het water een belangrijke rol.

Een waterontharder die werkt op basis van ionenuitwisseling is tot nu toe de enige beproefde technologie voor huishoudelijke ontkalking van water. Aarzel niet om ons vrijblijvend om advies te vragen.

In de waterverzachter wordt het leidingwater door een harstank gestuurd, waar de calcium- en magnesiumionen in het water (die de kalkneerslag veroorzaken) vervangen worden door onschadelijke natriumionen. Men noemt dit proces ionenuitwisseling. Wanneer het hars verzadigd is met kalk-ionen, dan wordt dat telkens opnieuw hernieuwd door de harskolom te spoelen met pekelwater. Dit proces wordt regeneratie genoemd. Klik hier en ontdek meer in detail hoe een Hydro@Home waterontharder werkt.

Het ideale zachte water bevat geen kalk en heeft een hardheidsgraad van 0°fH. Zo voorkom je natuurlijk kalkafzetting, maar krijg je ook een maximum aan besparingen (energie, zeep- en kalkverwijderende producten) en een aanzienlijk stijgend comfort (minder onderhoud en het wellness-effect van zacht water). Alle voordelen van zacht water vind je hier op een rijtje. Dat ideaal zou zo veel mogelijk bereikt moeten worden. Indien een resthardheid gewenst wordt, kan dit ingesteld worden.

De kwaliteit van ons leidingwater, hangt af van de bodemlagen waar het doorheen sijpelt alvorens het opgepompt wordt. De waterhardheid wordt vaak uitgedrukt in Franse graden (°fH), waarbij 1 °fH overeenstemt met 10 mg kalksteen (CaCO3) per liter water. De niveaus van waterhardheid kunnen in volgende categorieën opgedeeld worden:
zacht water: 0-7 °F
middelhard water: 8-15 °F
hard water: 16-30 °F
zeer hard water: > 30 °F

In België komt natuurlijk zacht water bijna nergens voor, alleen in de Hoge Venen en in het noorden van de Limburgse Kempen komt water met minder dan 15 °fH hardheid uit de kraan. Ook in streken met gedeeltelijk centraal onthard water zal de hardheid hoger zijn en heb je nog steeds baat met een waterverzachter. Je kan de hardheid van het water in jouw streek opvragen bij de watermaatschappij, of wij kunnen ze bij jou thuis komen opmeten. Klik hier om een gratis watertest aan te vragen.

Bij regeneratie geeft de zoutoplossing een deel van de aanwezige natriumionen af en vervangt ze door calcium- en magnesiumionen die zich op de harsbolletjes hebben vastgezet. Deze calcium- en magnesiumionen en de overtollige natriumionen worden met de zoutoplossing naar de riool afgevoerd. Bekijk hier de werking van een waterverzachter.

Voor het regeneratieproces bij waterontharding wordt zout of natriumchloride gebruikt. Door verdunning met de rest van het afvalwater zal het milieuvervuilende effect verwaarloosbaar zijn. Bovendien is – alles in acht genomen – onthard water beter voor het milieu. Waarom?

• door het lagere energieverbruik bij het opwarmen van het water;
• door minder waspoeder, zepen en andere detergenten in het afvalwater (tot 50 % minder gebruik);
• door de langere levensduur van huishoudtoestellen en textiel.

Tenslotte moeten we ook vermelden dat moderne onthardingssystemen reeds efficiënt werken met aanzienlijk kleinere hoeveelheden zout.
En als de waterverzachter gecombineerd wordt met bijvoorbeeld actieve kool filtratie, dan kan de afvalberg nog beperkt wordt omdat je dan geen flessenwater meer moet kopen.

Voor de regeneratie van het hars mogen enkel speciale zouten voor ontharders worden gebruikt. Alleen die zouten garanderen een geheel zuivere zoutoplossing, zonder verspilling.

De leden van Aqua Belgica, zoals Hydro@Home en fabrikant Delta Water Engineering, gebruiken uitsluitend harsen die beantwoorden aan de opgelegde overheidsnormen. De verbruiker loopt dan ook geen enkel gevaar wanneer hij een beroep doet op hun diensten.

Voor een private woning ouder dan 10 jaar, heeft u recht op het gunstig BTW-tarief van 6%, zowel voor het toestel als voor plaatsing en onderhoud. Voor woningen jonger dan 10 jaar bedraagt het BTW-tarief 21%.

Bij het vergelijken van prijzen van waterontharders, kan je best ook de kostprijs van het water- en zoutverbruik voor de regeneratie meenemen in de berekening, net zoals de prijs van het onderhoud. Een toestel zou minimum 15 jaar moeten meegaan, dus de gebruikskosten van het toestel worden over die termijn toch een belangrijke factor.

Hydrosoft waterontharders werken volumetrisch en houden dus rekening met het specifieke waterverbruik en de graad van ontharding. De berekening van het te verwachten water- en zoutverbruik is daarom relatief complex. Doe dus gerust vrijblijvend beroep op de Hydro@Home specialist in uw streek om u hierbij te helpen. En voor onze Hydrosoft toestellen zal de jaarlijkse besparing die een waterverzachter met zich meebrengt deze gebruikskosten ruimschoots goedmaken.

(*) bron: Belgische Federatie voor Waterbehandeling Aqua Belgica

Verdere vragen, opmerkingen, of interesse in een waterontharder? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie

Uw gegevens worden enkel gebruikt om te beantwoorden aan uw vraag. Voor meer informatie kan u ons privacybeleid raadplegen.

Waar of niet waar ?

De waterontharder heeft reeds sinds vele jaren een essentiële rol in ons dagelijks bestaan. Enerzijds voor de industrie, omdat hij technologische ontwikkelingen en forse besparingen mogelijk maakte. Anderzijds heeft de waterontharder voor de particulier een efficiënt beheer van zijn sanitaire installatie en zijn dagelijks welzijn en comfort in ruime mate mee helpen verbeteren. Hoewel de waterontharder in de wetenschappelijke en medische wereld algemeen wordt erkend, wordt er vandaag de dag nog steeds een aantal onwaarheden in stand gehouden ten aanzien van de eindgebruiker. Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor Waterbehandeling, heeft een aantal van deze misverstanden en mythes uitgeklaard in haar publicaties (*). Hieronder een overzicht:

Ontharding d.m.v. ionenuitwisselingsharsen is één van de procedés die door het Ministerie van Volksgezondheid is erkend voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie. En in bepaalde steden en streken met zeer hard water wordt dit door de plaatselijke drinkwatermaatschappij gedeeltelijk onthard alvorens te worden verdeeld via het waterleidingsnet.

Door de ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Calcium en magnesium worden omgewisseld voor natrium. De momenteel geldende indicatorwaarde voor natrium bedraagt 200 milligram per liter. Bij de ontharding van hard water met een initiële hardheid van bijvoorbeeld 30°fH (hetgeen een veel voorkomende hardheid is) tot 6°fH wordt slechts 110 mg natrium per liter water toegevoegd.

De normale voeding van een volwassene bevat 6.000 mg zout per dag (hetgeen overeenkomt met +3.500 mg natrium); een zoutarm dieet bevat tussen 1.000 en 2.000 mg zout. Dit voorbeeld – en dit geldt ook als algemene regel – toont aan dat circa 98% van de natriuminbreng afkomstig is van de voeding tegenover 2% van de waterontharding.

In natriumchloride, dat met name in de keuken wordt gebruikt (in de volksmond “keukenzout” genoemd), is de zoute smaak afkomstig van de verbinding van natrium met chloriden. In onthard water stijgt het natriumgehalte, terwijl de hoeveelheid chloriden ongewijzigd blijft. Als de natriumsmaak al waarneembaar zou zijn, zou men hooguit kunnen zeggen dat het water “natriumhoudend” is.

Stilstaand water bevordert bacteriegroei, dat is nu eenmaal een wet van de natuur. Wanneer u een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelt zij zich al snel tot een echte voedingsbodem voor bacteriën. Niemand heeft er ooit graten in gezien, en terecht! In een waterontharder circuleert het water echter dagelijks, waardoor stilstand van het water zeer weinig voorkomt. Wanneer een waterontharder echter langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het raadzaam het toestel samen met het gehele leidingsysteem door te spoelen, door het water enkele minuten te laten stromen aan alle aftappunten.

In het menselijk lichaam huizen gelukkig miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten. Zij zorgen ervoor dat wij kunnen leven. In drinkwater komen slechts zeer weinig schadelijke bacteriën voor, en ons immuunsysteem is daar om ze te neutraliseren. Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid.

Bovendien is waterontharding een preventieve behandeling. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de groei van een aantal gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, afgeremd; kalkafzetting is immers een ideale voedingsbodem voor deze organismen.

Niets belet de gebruiker om koud water in een normale woning te ontharden. Water dat drinkbaar is wanneer het de waterontharder binnenkomt, blijft dat ook bij het verlaten van het toestel. Hoewel koud water minder kalkaanslag veroorzaakt dan warm water, is het beter ook het koud water te ontharden. Allereerst omdat er een héél aantal huishoudtoestellen zijn waarbij water verwarmd wordt; en in al deze toestellen wordt koud water als basis gebruikt.

Natuurlijk zacht water, dat in sommige granietstreken wordt gevonden, is eerder agressief en vreet soms in. Men mag natuurlijk zacht water echter niet verwarren met onthard (“verzacht”) water! Zij verschillen namelijk substantieel in hun minerale samenstelling. Natuurlijk zacht water bevat niet alleen weinig kalk, maar ook weinig opgeloste mineralen in het algemeen en kan bijgevolg de waterleidingen aantasten.

Onthard water daarentegen is oorspronkelijk hard water, dat dus rijk is aan mineralen. De ontharding verlaagt het calcium- en magnesiumgehalte en gaat zo kalkaanslag tegen, maar wijzigt de hoeveelheid opgeloste mineralen niet. Onthard water kan dus niet invreten. Het biedt de voordelen van zacht water, maar niet zijn eventuele nadelen.

Al kan een lage resthardheid goed lijken voor de leidingen, het is een fabel te denken dat de “kalklaag” gegarandeerd bescherming biedt tegen corrosie. Allereerst omdat deze kalklaag niet uniform opgebouwd wordt in het leidingnetwerk; op sommige plaatsen zal deze niet gevormd worden, op andere plaatsen dan weer overmatig. Bovendien zijn er heel wat andere vormen van corrosie die juist bevorderd worden door kalkaanslag; de invreting kan dus om heel andere redenen onder de kalkaanslag aan de gang zijn, terwijl men denkt dat er geen vuiltje aan de lucht is!

De Europese drinkwaterrichtlijnen betreffende het water voor menselijke consumptie bevat geen enkele verwijzing naar de hardheid, het calcium- of het magnesiumgehalte. Het gehalte aan natrium, die de calcium- en magnesium-ionen vervangt in geval van ontharding, wordt in diezelfde Europese drinkwaterrichtlijnen enkel als “indicatorparameter” beschreven, en is dus niet bepalend voor de drinkbaarheid van het water.

De waterleidingbedrijven leveren water waarvan de hardheid sterk afhangt van de geografische en geologische oorsprong; sommige waters zijn van oorsprong zeer zacht, andere zijn dan weer zeer hard. Naargelang van zijn budget of het verwachte comfort staat het de consument vrij om het water dat door het waterleidingsbedrijf wordt geleverd, gedeeltelijk of volledig te ontharden.

Bij de implementatie van deze Europese richtlijn, hebben de 3 gewesten in België de Europese drinkwaterrichtlijnen op dit punt gevolgd. Zij maken wel gewag van een minimale hardheid van het water, die echter enkel van toepassing op het water dat door de waterleidingsbedrijven via het openbare leidingnetwerk aan de eindgebruiker aangeleverd wordt en geldt dus niet voor de eindgebruiker zelf.

Het is al langer geweten onder artsen, voedingsdeskundigen en huismoeders: voldoende calcium is onontbeerlijk voor de gezondheid. En niet alleen voor vrouwen die borstvoeding geven en opgroeiende kinderen; ons hele leven lang hebben wij calcium nodig, vooral ter compensatie van de ontkalking die te wijten is aan het verouderingsproces.

Calciumzouten die in drinkwater zijn opgelost, worden echter slechts in zéér beperkte mate opgenomen door het menselijk organisme. Zelfs kalkrijk water voorziet maar voor een klein deel in de calciumbehoefte. Het calcium dat door het menselijk lichaam wordt opgenomen, treft men vooral aan in melk en haar afgeleide producten (boter, kaas, …) en tal van voedingsmiddelen zoals gedroogde groenten en fruit, chocolade, vette vissoorten en zeevruchten, orgaanvlees en volkorenbrood.

Water speelt slechts een ondergeschikte rol als het om de inbreng van calcium gaat. Daarom wordt ook geen calciumtekort ten gevolge van het drinkwater vastgesteld in streken met natuurlijk zacht water.

Samen met lucht, is water één van de meest levensnoodzakelijke elementen. Een waterontharder is dan ook niet zomaar een toestel dat men, éénmaal geïnstalleerd, mag vergeten. In de praktijk gebeurt dit echter omwille van de automatische werking en de plaats van installatie van de waterontharder wel vaker. Een regelmatige “opvolging” van de waterontharder is echter onontbeerlijk.

Zo is het noodzakelijk dat de eindgebruiker regelmatig de voorraad regeneratiezout in de waterontharder aanvult. Gebeurt dit niet, dan zal de waterontharder na een bepaalde tijd zonder zout vallen, waardoor hij niet meer kan regenereren en aldus het water niet langer kan ontharden.

Ook het niet regelmatig onderhouden van uw waterontharder kan een gebrekkige werking tot gevolg hebben; het is dan ook sterk aan te bevelen dat de eindgebruiker een onderhoudscontract sluit met zijn vakman.

(*) bron: Belgische Federatie voor Waterbehandeling Aqua Belgica