|

De wetenschappelijke verklaring achter hard water

de wetenschappelijke verklaring achter hard water

U weet ondertussen dat hard water heel wat nadelen heeft voor uw huishouden en uw comfort. Maar hoe komt dat precies? Wij zochten het voor u uit!

Hard water scheikundig bekeken

We spreken van hard water wanneer het een hoge concentratie bevat aan opgeloste mineralen, in het bijzonder calcium en magnesium. Calcium in water is veelal afkomstig van kalksteen of krijt en in mindere mate van calciumchloride of calciumsulfaat. Magnesium komt op zijn beurt vooral van dolomiet, magnesiumchloride en magnesiumsulfaat. Wanneer deze stoffen in water oplossen, vindt er een chemische reactie plaats waardoor calciumionen en magnesiumionenvrijkomen.

Hoe wordt kalkaanslag precies veroorzaakt?

De Amerikaanse Water Quality Association deed in 2009 heel wat studies naar het verschil tussen hard en zacht water. Daaruit bleek dat kalkaanslag op twee manieren veroorzaakt wordt:

  • Wanneer water met een hardheid van meer dan 5 Franse graden verhit, binden opgeloste calcium- en magnesiumionen met carbonaten in het water. Zo ontstaat de witte neerslag die we ketelsteen noemen. Die aanslag werkt warmte-isolerend, met alle gevolgen van dien.
  • Calcium- en magnesiumionen reageren eveneens met basische ionen uit zeep en slaan daardoor neer in de typische witte strepen die u in uw badkamer kunt aantreffen. Deze reactie zorgt er overigens voor dat u meer zeep nodig hebt voor een bepaalde schuimwerking.

Wateronthardingsmethodes

Omdat men al meer dan 100 jaar bezig is met water ontharden, zijn er tal van manieren om water zacht te maken. En die hebben steeds een ding gemeen: het aantal calcium- en magnesiumionen in het water verminderen.

  • Hierboven las u al dat verhitting een deel van de calcium- en magnesiumionen uit het water haalt. In dat opzicht is het wel belangrijk om het onderscheid tussen tijdelijke en permanente hardheid toe te lichten: het eerste type verwijst naar het deel mineralen dat door verhitting uit het water verdwijnt. Permanente hardheid slaat op de mineralen die daardoor niet verwijderd kunnen worden.
  • Door natriumcarbonaat aan water toe te voegen, ontstaat een neerslagreactie. Dit verwijdert behalve calcium en magnesium ook eventueel aanwezig ijzer, mangaan en arseen.
  • De methode van Hydro@Home Waterontharders werkt volgens het principe van de kationenwisselaar: onze harsen veranderen calciumionen in natriumionen en voorkomen op deze manier kalkaanslag.
  • Wanneer water onder hoge druk door een zeer fijne filter gaat, worden calcium- en magnesiumionen tegengehouden.