|

Wat is de kwaliteit van het drinkwater in België?

wat is de kwaliteit van het drinkwater in belgie

In ons land wordt alle voedsel en drank streng gecontroleerd. Het is dan ook logisch dat het Belgische drinkwater evengoed aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. Maar behalve de watermaatschappijen bent ook u als klant mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Een woordje uitleg.

Drinkwater in België: gecontroleerd op 67 punten

De Belgische watermaatschappijen (Farys, De Watergroep, water-link, Pidpa, …) zijn wettelijk verplicht om de kwaliteit van het leidingwater te bewaken van aan de bron tot in uw woning. Daarvoor voeren ze zeer regelmatig metingen uit. Ze controleren het water daarbij op maar liefst 67 verschillende parameters. Op basis van die metingen publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) jaarlijks een rapport ‘Kwaliteit van het drinkwater’, dat een gedetailleerd beeld schetst van de situatie in Vlaanderen. Voor Wallonië vindt u gelijkaardige gegevens op de site van AQUAWAL, de beroepsvereniging van de openbare waterdistributiediensten van de Waalse regio. In Brussel kunt u terecht bij waterbedrijf VIVAQUA.

De waterkwaliteit in uw gemeente

Het drinkwater dat via de waterleiding in uw woning binnenkomt, is absoluut veilig en gezond. Wel verschilt de hardheid (de opgeloste hoeveelheid kalk in het water) sterk van streek tot streek. Zacht water, dat helemaal geen kalk bevat, komt in België niet voor. De hardheden kunnen in sommige streken in ons land oplopen tot 50 °F (Franse graden), wat bijzonder hard is.

Om te weten hoe hard het water in uw gemeente is, kunt u de site van uw watermaatschappij raadplegen. Wilt u van de voordelen van zacht water genieten, dan kunt u de installatie van een waterontharder overwegen.

Het belang van een kwalitatieve binneninstallatie

Gezond drinkwater aan de kraan is voor een deel ook uw eigen verantwoordelijkheid. U moet er namelijk over waken dat het water niet besmet raakt in de leidingen of sanitaire installaties in uw woning. In oude huizen zijn er bijvoorbeeld nog vaak loden leidingen te vinden die het drinkwater kunnen verontreinigen.

Voor de binneninstallatie in woningen gelden er specifieke voorschriften. Daarom moet een nieuwe of gerenoveerde sanitaire installatie altijd gekeurd worden.Controleurs inspecteren dan de hele installatie en gaan na of de toestellen correct beveiligd zijn. Voor meer informatie over de keuring van uw sanitaire installatie kunt u altijd terecht bij uw watermaatschappij.